Již podruhé jsem byl se svým partnerem indickou společností RAGA Engineers jako aktivní vystavovatel na veletrhu EUROGUSS 2024. Sice byla patrná nervozita evropských výrobců odlitků z hliníkových slitin daná nižšími objemy výroby a ne příliš positivními výhledy, ale to se dá vnímat i jako šance. Šance pro ty schopné vystoupit ze zajetých kolejí a bez předsudků. Vyrábějme v Evropě co nejsložitější odlitky a konkurenceschopnost nechť nám pomohou zajistit VYBRANÉ stroje, zařízení a spotřební materiál z Asie.

Detycon at Euroguss 2024

Slévárenských dnů v Brně se zúčastňuji již od r. 1999, ovšem za DETYCON tomu je jako i Detyconu 5 let. Takže malé výročí a to se vyplatí rekapitulovat a ohlédnout se. Máme již "svoje" místo ve vestibulu hotelu Avanti a stále rosteme. Uvedli jsme jako první na český trh výrobky a služby společností Apromace, TSK, James Durrans, RAGA a Evotec. Jsem neskonale vděčný za tuto jízdu. Děkuji všem zákazníkům a partnerům.

Váš Dr. Marko Grzinčič

Detycon at Foundry Days in Brno 2018 2023

James Durrans do svého produktového portfolia přidal směsný či čistý bentonit - úplně nový produkt zpracovaný v Německu. Logicky se tak skrze Detycon dostává českým a slovenským zákazníkům nový materiál. Proč byste měli měnit dodavatele? Prý že jste se vším zcela a naprosto spokojeni. A my se ptáme, jak můžete zaujmout takový postoj, když nemáte jinou alternativu nijak vyzkoušenou a tudíž neznáte skutečné hranice procesů? Jak jde snížit dávkování? Jak se zlepší povrchy? Kolik ušetříte na nákupu? Jaké know-how získáte novou spoluprací?

Pulverblend advantages

 

Skládáme mozaiku profesionálního dodavatele – náš nový partner CEDIE
Cedie je expert na výrobu plněných profilů 9-16 mm pro metalurgické použití, dodávky vysoce kvalitních surovin jako modifikátorů, očkovadel, SiC a feroslitin a studie a dodávky specifických zařízení pro implementaci plněných profilů v slévárnách_https://cedie.com/.
Profil či sypký materiál můžete nakoupit u dalších x firem – my vám zároveň pomůžeme zajistit minimální spotřebu a udržitelnou vysokou kvalitu odlitků, když pracujeme s našimi německými partnery Wired Components Service UG a TSK GmbH. 

CEDIE main

Máme inženýrské znalosti a zkušenosti v metalurgickém sektoru jednoho z nejnáročnějších trhů. Cedie v r. 2018 převzali Ultracore Polska Sp. z o.o. a tudíž jsme pro zákazníky z České republiky a Slovenska i logisticky velmi operativní.

Proč profily od nás:

  • Větší přesnost a reprodukovatelnost v dávkování
  • Vysoká účinnost přísad
  • Široké portfolio materiálů
  • Nižší enviromentální zátěž
  • Jednoduchá obsluha
  • Vyšší stupeň aizace přidávání surovin
  • Zvýšená kapacita řízení a záznamů
  • Redukce zdravotních rizik

Rád bych v aktualitách společnosti DETYCON shrnul první půlrok 2023. Kromě podpory stávajících zákazníků, dlouhodobého projektu pro významného dodavatele automotive a nových projektů prodeje slévárenských materiálů jsem se většinou aktivně zúčastnil řady vzdělávacích aktivit. Odborné komise při České slévárenské společnosti jsou platformou pro výměnu zkušeností a já se osobně snažím přenést do prostředí české slévárenské komunity know-how od mých partnerů z Německa a korporátního prostředí.

DETYCON 1 pol 2023

Neustále je potřeba na sobě pracovat a proto jsem si jako ohromný fanoušek metodiky DMAIC vyslechl příspěvky konference lean6sigma. Vrcholem pololetí byla GIFA – veletrh slévárenství, kde jsem osobně na stáncích James Durrans a Cometel přivítal stávající a potenciální zákazníky, osobně se setkal s TOP managementem dalšího partnera CEDIE Group a přirozeně navštívil řadu stánků, abych se dozvěděl něco nového. Hledím vpřed do dalšího pololetí plný optimismu. Nyní přichází doba letních dovolených a přeji všem dobře strávený mimopracovní čas.

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
přeji vám a vašim rodinám dobrý rok 2023. Nechť se vám v novém roce snadno a s lehkostí daří uspět ve všech vašich firemních i soukromých projektech.
Rád bych Vám poděkoval za projevenou důvěru, spolupráci a dosažené úspěchy v roce 2022. Bez vaší podpory by to nebylo možné.
Vážím si partnerství se zákazníky. Právě díky němu se neustále zlepšujeme a pomáháme růst také Vám.
Využívám této příležitosti a sdílím stanovisko mého partnera společnosti apromace k situaci u našich západních sousedů, velmi koresponduje s mými názory.
Rád Vám s mými partnery v novém roce i nadále budu pomáhat s řešením vašich potřeb – věříme, že velkých úspěchů je možné dosahovat jen v prostředí vzájemné důvěry se silnými partnery.
Srdečně zdraví Váš
Dr. Marko Grzinčič