Vypadalo to beznadějně, ale přecijen se našla vůle k setkání a 18 zástupců ze 14 subjektů českého slévárenského prostředí se sešlo 22.9. ve slévárně UXA v Brně. Přišel mezi nás tradičně ing. Sobíšek z UniCredit Bank a měl přednášku k aktuální ekonomické situaci ČR a světa. V diskusi jsme se bavili nejenom o podstatě problémů, ale co nás příští měsíce a roky čeká. Následovalo „kolečko“, kde každý účastník představil novinky ve svém firmě a jak situaci zvládá.

foto 62 zasedn OK EKO

Všichni potřebujeme zakázky a zaměstnance. Přetrvává problém nedostatku lidí na méně kvalifikované práce a výhled zakázek v případě zakázkových sléváren železných slitin je dost pesimistický. Osobně jsem všechny vyzval, využít právě tento čas na ZLEPŠOVÁNÍ.

Konáním akce jsme podpořili opak izolování se a omezování se nad rámec osobních hygienických opatření. Zvítězil zdravý rozum ale i aktivní přístup k tradici, výměně zkušeností, naslouchání názorů druhých, diskusi v osobním kontaktu. Jsem přesvědčen že manažeři ze sléváren si mohou při osobním kontaktu obzvláště v dnešní turbulentní době ledacos věcného říci a přidaná hodnota je vyšší, než když se bavíte se známým (one to one) z jiné slévárny po telefonu.

Z přednášky a diskuse jsem si poznamenal:

- V čem je dnešní krize jiná? Při minulé velké krizi se snížila poptávka, ale pozor, dnes je zároveň snížená i nabídka! Tato skutečnost bude mít za následek vyšší inflaci.

- Dramatický propad ekonomiky přetrvá do 1. kvartálu 2021. Celoroční propad v ČR bude mezi 6,5 (dnes odhadovaná hodnota) až 10 % (podle vývoje poslední kvartál). Rok 2021 je predikce propad 4,7 %.

- Neočekávejme oslabení koruny nad 27 CZK/EUR; odhad pro r. 2021 je 25,60.

- Cena za barel ropy se udrží zřejmě delší čas na 40 dolarů na barel. Cena emisních povolenek udržuje cenu elektřiny přibližně na stejné úrovni. Do budoucnu cenu elektřiny bude držet na vyšší úrovni úbytkem zdrojů prostřednictvím uhelných elektráren.

- Nemusíme mít zásadní obavy z nižší spotřeby, právě příští rok spotřeba poroste slušně. Kdežto u INVESTIC bude problém nejméně do roku 2022 (je typické, že jsou zpožděné) a ekonomika se vrátí do standardů až v r. 2023.

- ČR je na špici zemí EU závislých na německých subdodávkách (zprac. průmysl a služby dělají 12 %).

- Proinvestovat se z krize je v ČR fráze, protože projekty nejsou připravené. Tzn. dostatek peněz v ČR a (zdarma) peníze z EU nám nepomohou. Krátkodobé udržení životní úrovně jako hlavní program vlády je jednoduše špatně. Musíme mířit na nabídkovou stranu ekonomiku, abychom v horizontu 5 let byly konkurenceschopní.

- Lze jen doporučit minimálně rok nezvyšovat minimální mzdu.

- Pokles registrací nových aut 25 % letos; příští rok spotřeba poroste, ale nikoliv na původní úroveň.

- Trend ustupování od globalizace pokračuje.

- Málokterá země má spotřebu přidané hodnoty doma tak nízký podíl jako ČR –56 %. 8,3 % všeho z Česka jde do Německa.

- Vlastně jen malý podíl firem využil odklady splátek a tudíž i ukončení ochrany před věřiteli ohledně schopnosti splácet závazky nebude mít dramatický vývoj. Dnes jsou firmy daleko opatrnější spadnout do dluhů, než se tak dělo v r. 2009 – tehdy to byl docela standard. Zájem o úvěry s garancí státu je od „zombie“ firem, které by vlastně už neměly existovat. Seriózní firmy to NEpotřebují. Přestože stát vyhradil 900 miliard na garanci úvěrů, tak dodnes evidujeme 26 miliard.

- Dluhy se řeší nestandardně vykupováním dluhopisů centrálními bankami a to je zcela nezdravé – ve světě obzvláště Japonsko a USA, kde 1/3 a 1/5 vlastní centr. banka.

- Modern Monetary Theory – ještě než nastoupila TRUMPova administrativa, tak vláda nehovořila do politiky Centrální banky; není to ale jen trend v USA.