DETYCON sílí a je stále blíž zákazníkům.

Na začátku roku jsem v 4 slévárnách měřil termickou analýzou Apromace s kelímky AccuVo metalurgickou kvalitu tekutého kovu, když jeden z těchto zákazníků si ji v červenci od nás pořídil. Do konce září je plánovaný zkušební provoz a následně se mohou zájemci z řad sléváren hlásit k předváděcí akci za provozních podmínek. Že máte termickou analýzu, nerozhoduje. Náš systém je z kategorie průmysl 4.0 a vše doposud dostupné překonává, avšak vyžaduje angažovaný personál a zájem se významně posouvat.

Aktuality 1 pol 2022

Na začátku února jsme u významného potenciálního zákazníka za osobní pomoci experta z James Durrans GmbH provedli zkoušky nátěrů forem a jader pro zajištění kvalitních povrchů odlitků – akce byla úspěšná a máme radost, že jsme mohli zákazníkovi nabídnout vyšší přidanou hodnotu - zákazník začal odebírat sériové dodávky.

V únoru jsme v slévárně vyrábějící odlitky pro automotive gravitačním litín Al-slitin úspěšně otestovali zcela originální digitální měřák teploty taveniny s RFID identifikací místa měření a bezdrátovým přenosem dat od firmy TSK GmbH - typický příklad průmyslu 4.0. Pevně věříme, že tento německý zákazník si přístroj v budoucnu pořídí, příp. produkt nalezne uplatnění v slévárnách, které mají vysoký počet udržovacích nebo dávkovacích pecí a tak jako tak provádí manuální kontrolu teploty taveniny.

Od 9. března se věnuji intenzívně zákazníkovi v oblasti automotive, slévárně odlitků z kategorie safety parts, která je součástí opravdu významné nadnárodní skupiny GIS. Primárním úkolem je rozvoj týmu ve schopnosti samostatně zvládat analýzy a řešení problémů. Úspěch měříme parametrem kvalitativní produktové neshody. Six sigma opět nezklamala a po 3 měsících práce byly nalezeny kořenové příčiny chronických TOP problémů (rozměry odlitků, slévárenské vady způsobené formovací směsí).

Člověk na sobě musí pracovat – zúčastnil jsem se 19.4. placené ukázky koučovacího rozhovoru – MasterClass, pořádanou NeuroLeadership. Z toho samého důvodu se zúčastním 22.-23.9. LeanSummit Czechoslovakia pořádaným SC&C Partner.

28. dubna jsem se zúčastnil mezinárodní konference Spolupráce, která se tentokrát konala v Rajeckých Teplicích a měl tradičně přednášku ze slévárenského oboru. Věnoval jsem se popularizaci diferenční termické analýzy pro řízené tuhnutí slévárenských slitin¨.

9. června jsme se zúčastnili EUROGUSS, když hlavní aktivita byla podpora prodeje produktů RAGA.

14. června se konalo 66. zasedání Odborné komise ekonomické při České slévárenské společnosti a jako dlouholetý člen OK jsem měl prezentaci k záměru a stanovení cíle k vymezení tématu do „kolečka“: "Roste v českých fabrikách produktivita? Měření růstu produktivity slévárny a přístupy k jejímu zvyšování.

22. června se konalo na ČVUT v Praze již 81. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem a my jsme byli u toho – přednášel jsem o využití termické analýzy při řízení metalurgie litin s důrazem na očkování litiny. Kelímky AccuVo umožňují ověřit reakci taveniny na očkovadlo, ještě než se vlastní sériové očkování provádí.

18. července jsem měl mimořádnou příležitost navštívit potenciálního zákazníka z oblasti automotive a lití pod vysokým tlakem společně s majitelem a ředitelem společnosti RAGA. Není nad to, moci prezentovat zcela konkurenceschopné produkty u zákazníka osobně, když téma podává ten nejzasvětěnější. Moci si vyslechnout, kam směřují TOP zákazníci, moci přímo na hale dávat podněty na zlepšení.

V poptávkovém řízení jsou projekty Internet věcí nebo automatické kontroly odlitků na porositu v hůře indikovatelné oblasti dílu pro slévárnu lití pod vysokým tlakem, mycích zařízení pro zajištění technické čistoty pro 2 velké klienty. Začali jsme dodávat návleky na roboty do skupiny Valeo. S potěšením rovněž můžeme konstatovat, že se nám i přes celosvětové logistické problémy podařilo stabilní zákazníky - slévárny litin, bezproblémově zásobovat nauhličovadly a nátěry; tlakové slévárny zásobovat náhradními díly jet cooling. S pokorou hledíme vpřed, a především našim zákazníkům i dodavatelům přejeme hodně sil při zvládání dynamických výkyvů cen energií, surovin a subdodávek.