Rád bych v aktualitách společnosti DETYCON shrnul první půlrok 2023. Kromě podpory stávajících zákazníků, dlouhodobého projektu pro významného dodavatele automotive a nových projektů prodeje slévárenských materiálů jsem se většinou aktivně zúčastnil řady vzdělávacích aktivit. Odborné komise při České slévárenské společnosti jsou platformou pro výměnu zkušeností a já se osobně snažím přenést do prostředí české slévárenské komunity know-how od mých partnerů z Německa a korporátního prostředí.

DETYCON 1 pol 2023

Neustále je potřeba na sobě pracovat a proto jsem si jako ohromný fanoušek metodiky DMAIC vyslechl příspěvky konference lean6sigma. Vrcholem pololetí byla GIFA – veletrh slévárenství, kde jsem osobně na stáncích James Durrans a Cometel přivítal stávající a potenciální zákazníky, osobně se setkal s TOP managementem dalšího partnera CEDIE Group a přirozeně navštívil řadu stánků, abych se dozvěděl něco nového. Hledím vpřed do dalšího pololetí plný optimismu. Nyní přichází doba letních dovolených a přeji všem dobře strávený mimopracovní čas.