Podporujeme naše klienty při implementaci procesní excelence.

DETYCON Solutions je spolehlivým partnerem, poskytuje udržitelná robustní řešení, předává know-how a dodává produkty nejvyšší kvality.

Kontakty

DETYCON Solutions s.r.o.

Mozartova 656/23
460 01 Liberec 1 - Staré Město

+420 739 956 716
grzincic@detycon.com

IČO: 07177747
DIČ: CZ07177747
(Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41762.)

Aktuality

Robot a jeho příslušenství pracující ve stížených podmínkách je potřeba chránit

EVOTEC Sp. z o.o. je společnost vyrábějící a servisující ochranné obleky na roboty pro různé typy zátěže.

Robot vykonává práce v prostředí zatíženém prachem, mnohdy s nebezpečím výbuchu, teplem/chladem, vlhkostí, chemikáliemi, rozstřikem tekutého kovu nebo abrazivem. Účelem je zabránit ulpívání a hromadění prachu, plastů, tmelů, laků apod. na robotu, zamezit destruktivnímu účinku kapiček kovu, pronikání částeček, vlhkosti nebo chemikálií do jeho pohyblivých prvků. Ochranný oblek musí jít na robot rychle nasadit i sejmout a musí umožňovat časté čištění pracoviště. Know-how spočívá nejenom ve vhodně zvoleném materiálu, ale rovněž a možná ještě z větší části ve zkušenostech z realizovaných aplikací, jaké rozměry a kotvení obleku jsou podle robota a aplikace nejvhodnější. Spolupracujeme prakticky se všemi výrobci robotů (Fanuc, Yaskawa, ABB, Kuka, Kawasaki, Denso, Universal Robots, Doosan, Toshiba Machine, Mitsubishi, Comau atd.). Chránit je zapotřebí i manipulátory a příslušenství a flexibilní tým EVOTECu je vám vždy k dispozici.

Zákazník řešením EVOmold, EVOspark, EVOdust, EVOlack, EVOfood, EVOpoor a EVOshield získává:
• eliminaci neplánovaných prostojů, které snižují produktivitu,
• obrovský pokles počtu požadovaných servisních přestávek,
• snížené opotřebení komponentů robotů prodlužujících jejich životnost,
• stabilní nepřerušovaný tok výroby,
• kratší časy čištění pracoviště a zařízení,
• možnost použít robot s nižším krytím.

Link na výrobce: https://evotec.com.pl/en/industrial-robots-protection/

V případě zájmu o bližší informace se na mne obraťte nebo kontaktujte https://lnkd.in/dnayeKV

Ukázky aplikací:

Ochrana robota ABB v tryskací kabině, kde se vtryskají velké ocelové konstrukce korundem (následuje ochrana povrchu stříkáním laků); specifikem projektu bylo řešení zamezující kontaktu pohyblivého protizávaží s oblekem. Alikace do tryskacího prostředí je sama o sobě velká výzva díky agresivitě prostředí. Produkty EVOTEC vykazují špičkovou životnost v porovnání s konkurencí. Zároveň se můžete spolehnout na zákaznický servis, kdy oblek pošlete do závodu v poslkém Lublinu, zde se očistí, provede revize, případné opravy a vrátí s informací o očekávané životnosti. Foto aplikace:

Covered robot

Ochrana robota v ocelárně - robot odebírá vzorky a měří teplotu oceli. Speciální oblek pomáhá reflektovat tepelné záření a tím předcházet výpadkům robota na pojistku proti přehřátí. EVOTEC nabízí i konstrukci umožňující vnitřní chlazení přiváděným vzduchem (obdobné řešení lze zvolit pro studené probvozy). Další funkce ochrany je prori rozstřiku taveniny. Foto aplikace:

Melt temperature measurement on steel furnace

Ochrana robota na licím pracovišti. Použití typu robota vyvinutého pro licí pracoviště je také řešení, ale pokud je požadavek mít pracoviště čisté, jeho časté mytí určitě životnosti neprospěje. Kdežto oblečený chráněný robot je na to připravený. Tímto se rovněž nabízí elegantní řešení nekupovat nejdražší robot s vysokým krytím. Foto aplikace ve slévárně:

EVOTEC odlevani Mg

Ochrana robota v apretační buňce - operace odstranění otřepů z odlitků z Al-slitin (nebezpeční výbuchu Al-prachu):

EVOTEC apretovna

Další prípad ochrany robota v apretačním boxu. Pokud si to zákazník žádá, dodáme i oblek na choulostivé části kleštiny. Foto aplikace:

Installation Fettling Cell 2

Ochrana robota manipulujícího s výkovky, přičemž je použita teplo reflektující ochrana nosné tkaniny obleku z kevlarových vláken:

EVOTEC hot part manipulation 1

Ochrana robota obsluhujícího tavící pec v sklářském provozu:

evomold cover in melting glass application

Ochrana robotů v lakovací kabině (výroba dřevěných rámů oken):

EVOTEC painting application 1

Ochrana universálního robota proti prachu a emulzi:

evo dust cover for UNIVERSAL ROBOT

Aplikace na obrobně:

EVOTEC application

Rolovací brána ze speciálního materiálu EVOTEC na svářecím boxu:

evospark curtain

Ochrana sensoru (mnohdy má robot vysoké krytí ale čelisti, sensory atd. instalované na posledním ramenu robota jsou nechráněné a tak citlivé na poruchy způsobené prachem, hrubými nečistotami, vlhkostí, teplotou, chemikáliemi apod.). Foto aplikace:

 EVOTEC cover for sensor

Ochrana značící hlavy (obvykle je dílec nad hlavou a jemné piliny padají na značící zařízení a ničí jej - EVOTEC volí materiál s vysokou odolností proti otěru a poškození):

cover for marking machine 2

Pokud mají kabely a hadice vlastní ochranu, je celé řešení ochrany zařízení pracoviště flexibilnější na údržbu a opravy:

evo spark cover for cables