DETYCON Solutions s.r.o.

motto: „Když se chce, nic není nemožné.“

Jede nám poslední kvartál 2019, konkrétně 62 pracovních dní, ale koncoroční dovolené to ještě sníží. Obvykle budget na další rok je již připravený, probíhá schvalování, korekce. Valí se na nás negativní právy o stavu ekonomiky. Šetří se. Varuji před plošným šetřením, protože šetřením ještě nikdo nezbohatl. Snižování objemu výroby je ideální příležitost se soustředit na využití interních potenciálů k zvyšování efektivnosti výroby i podpůrných procesů.

Rok 2019, vypadá to, nebude zrovna lehký rok. Ceny průmyslových výrobků v Česku v průměru nadále rostou pomaleji než rostou náklady - konkrétně mzdové. Trápí nás čím dál více nejenom nedostatek pracovníků na těžké provozy jako cídírny, ale i techniků resp. kvalitních techniků. Jak se daří Německu, které nás tolik hospodářsky ovlivňuje? Automobilový průmysl v Německu první kvartál vykázal meziroční pokles -11,5 %, celé první pololetí - 12,5 %, měřeno počtem vyrobených aut (zdroj VDA) - to už není chyba statistiky. Jak na to reagovat? Rozhodně je to řešitelné :-) Poskytujte takový zákaznický servis, že naplníte výrobní kapacity a že si dokonce můžete dovolit zdražovat, zvyšujte produktivitu a především inovujte. Například tím, že digitalizujete a tím odstraňujete chyby v rozhodování lidí a jste rychlejší. Vždy to bylo, je a bude o informacích, jejich rozsahu, kvalitě a které máte včas. Mnohdy o dobré intuici - pokud máte zároveň i positivní mysl. Soustřeďte se na své zaměstnance. Znají svůj "produkt" a funguje skvěle interní zákaznický přístup? Měřte denně jejich produktivitu. Identifikujte škodlivé projevy a nekompromisně situace řešte. Nějaké poznání do placu:

Nejtvrdším platidlem nejsou peníze, je to důvěra.

Šetřením ještě nikdo nikdy nezbohatl.

Ať si o všem myslíte, co chcete, trh má vždy pravdu.

S úctou, Marko Grzinčič

 

01Dr. Grzinčič
od 2015: Aktivity Detycon Solutions
2013: Ředitel R&D Preciosa, Jablonec n. Nisou
2008: Vedoucí procesního inženýrství Nemak Slovakia
2005: Vedoucí výroby Nemak Slovakia, Žiar n. Hronom
2002: Vedoucí divize Slévárna litin Škoda Auto, Mladá Boleslav
2003: Dr.-Ing. v oboru slévárenství na Otto-von-Guericke univerzitě v Magdeburgu
2000: Vědecký pracovník na Otto-von-Guericke univerzitě v Magdeburgu, Institutu výrobních technologií a kvality
1998: Rigorózní zkouška na Katedře strojírenské metalurgie TU Liberec
1995: Inženýr v oboru Materiálového inženýrství a tepelného zpracování

DETYCON Solutions s.r.o.
je aktivní v střední Evropě – kanceláře máme v Liberci a okrese Žiar n. Hronom

DETYCON Solutions s.r.o. vize:
Společně se zákazníkem na základě oboustranné důvěry a respektu tvořit excelenci měřenou profitem a úrovní firemní kultury zákazníka tím způsobem, že získá servis a inovativní produkty na nejvyšší úrovni a pracovat se bude na správných řešeních se správnou metodikou i prioritou.

DETYCON Solutions s.r.o. cíle:
- Být spolehlivým partnerem v oblasti rozvoje zákazníků s důrazem na vývoj a optimalizaci produktů a procesů.
- Poskytovat svým zákazníkům udržitelná robustní řešení, neboť jsme schopni odhalit a definovat kořenové příčiny odchylek a problémů.
- Předávat know-how o nejnovějších technologiích a řešeních.
- Dodávat inovativní zařízení a zboží nejvyšší kvality – Made in Germany.
- Poskytovat nejvyšší úroveň poprodejní péče.

DETYCON Solutions s.r.o. silné stránky:
- Detycon nabízí své služby na základě praktických technických, organizačních a manažerských zkušeností v oblasti výroby i vývoje datující se od r. 1995, a na systematickém a analytickém přístupu k řešení technických i organizačních problémů.
- Detycon staví na zkušenostech získaných v nadnárodních korporacích i u soukromých národních firem, v multikulturálním i rigidně českém prostředí, přímo v automobilce i u dodavatele do automobilového průmyslu, a rovněž v typické zakázkové výrobě.
- Detycon staví na výsledcích – cíle se dařilo dosahovat; vždy se jednalo o start za podmínek krizového managementu ať už z pohledu zákaznické nespokojenosti nebo/a neudržitelného hospodaření, případně firemní kultury charakteristické zaměstnaneckou fluktuací.
- Detycon staví know-how na rozsáhlé síti kontaktů, protože slévárenství je typické multioborové řemeslo.
- Detycon se neustále rozvíjí díky kontinuálnímu studiu, síti kontaktů, účastí na konferencích, seminářích a školeních s cílem poskytovat zákazníkům nejvyšší znalostní servis.
- Detycon je plný nadšení pro obor s více jak 5000letou tradicí – entusiasmus je kořením úspěchu.

Skrze vlastní zkušenosti a uvědomění si souvislostí a zákonitostí ze studia manažerské literatury pramení základní hodnoty společnosti DETYCON a to VÝVOJ, DŮSLEDNOST a DŮVĚRA.

Společnost DETYCON Solutions s.r.o. již ve svém názvu demonstruje hodnoty, na kterých staví servis pro své zákazníky. Zkušenost nám velí vyzdvihnout vývoj (DEvelopmenT), důslednost (CONsistency) a důvěru (CONfidence). Bez vývoje postupně přirozeně zanikáme, nedůslednost nám bere vítr z plachet a stojí za většinou nezdarů a vzájemná důvěra posiluje již od začátku naši spolupráci. Všechno naše konání se soustředí na finálního zákazníka (You), který je středobodem našich aktivit – proto je symbol zákazníka "Y" uprostřed názvu firmy. Tyto hodnoty stály u zrodu společnosti DETYCON.

Zároveň si uvědomujeme, že důležitými hodnotami jsou detail&concentration, které nám pomáhají v jednotlivých fázích zlepšovacího cyklu DMAIC určit důležitý SOUHLAS (determine&consensus). Případně hovoříme o debate&conviction, kdy vedené debaty ústí v přesvědčení všech členů týmu o nalezení nejvhodnějšího řešení. Zmiňme i delight&conclusion, což vyjadřuje radost z dotažených úkolů. Všechny tyto hodnoty a jejich spojení v DETYCON Solutions naleznete v grafickém znázornění níže.


HODNOTY

motto: „Každé NE je začátkem ANO.“