Podporujeme naše klienty při implementaci procesní excelence.

DETYCON Solutions je spolehlivým partnerem, poskytuje udržitelná robustní řešení, předává know-how a dodává produkty nejvyšší kvality.

Kontakty

DETYCON Solutions s.r.o.

Mozartova 656/23
460 01 Liberec 1 - Staré Město

+420 739 956 716
grzincic@detycon.com

IČO: 07177747
DIČ: CZ07177747
(Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41762.)

Aktuality

⏩ Přes 300 zákazníků patentované technologie s kelímky AccuVo (r. 2002)

⏩ 30+ sléváren řídí metalurgii systémem s využitím diferenční termické analýzy s kelímky AccuVo

⏩ 12 diplomových a 3 doktorské práce používají náš 40Hz systém pro svoje experimentální práce (údaj z II/2024)

🧠 INVESTUJTE do své KONKURENCESCHOPNOSTI, když s

(diferenční) termickou analýzou

od nás budete
✅ vyrábět levněji_nižší neshoda a nehrajme si na průměrnou roční metalurgickou neshodu
✅ vyrábět levněji_nižší pracnost na apretovně, když odlitky budou mít kvalitnější povrch
✅ vyrábět levněji_snížení objemu nebo úplné odstranění nálitků
✅ vyrábět levněji_nižší spotřeba modifikátoru a očkovadel
✅ mít náběh výroby bude s nižšími ztrátami
✅ rychleji nabíhat novou výrobu
✅ získáte nové zákazníky
✅ zvládat TOP materiály

V čem je slévárenství fascinující obor? A tím pádem tak těžký obor... Protože pracuje s tekutou hmotou a tudíž s teplotou a teplem, potřebujeme znát fyzikální metalurgii. Nic v budoucnu se na tom nezmění! Musíme "umět taveninu číst". Za poslední roky udělala termická analýza ohromný pokrok. Využijme této příležitosti a nenechme se brzdit včerejší technikou. Když je výstup srozumitelně jednoduše vizualizovaný, může být termika velmi složitá procedura a zařízení sofistikované.

Nelze tvrdit, že slévárny nezvládají řídit metalurgickou kvalitu taveniny, ale pokud nepoužívají správně správnou termickou analýzu, nemají stabilní procesy. Řídit metalurgii litin nebo neželezných kovů skrze chemii je překonané. 

TA stojan TSK

👉 POSTUP
1. Tavič změří (např. měřákem TSK s ponornou sondou) teplotu taveniny; v případě OK hodnoty pokračuje bodem 2
2. Náš zákazník VŽDY nejprve odlije OpenCup kelímek, aby změřil teplotu likvidu, tj. obsah uhlíku a
3. vzorek pro spetrometrickou analýzu, aby zjistil obsah především křemíku (zákazníkovi umíme vše digitálně propojit); obsah křemíku určený z jakékoliv provozní termické analýza není dostatečně přesný.
4. Tavič obdrží informaci, co musí provést, aby měl taveninu na cílové hodnotě teploty likvidu (POZOR, skutečný profesionál nejprve stabilizuje tuto hodnotu) - display ukáže množství korekčního nauhličovadla (samozřejmě od nás z dílny James Durrans)
5. Paralelně na tavírně probíhá vizualizace hodnot CEL, obsahu uhlíku a hodnot odečtěných z křivky tuhnutí. V případě odchylek chemie náš systém vizualizuje potřebu legování/ředění.
6. V případě výroby GJL se dále posuzuje z termické analýzy typ eutektického tuhnutí - úroveň podchlazení a především hodnota EUT-rekalescence - k tomu ovšem tavič využije přesnější kelímek AccuVo. Získá info, zda-li vůbec musí očkovat případně kolik očkovadla má nadávkovat. Inovativně smýšlející slévárny si od nás pořídí systém propojující automatický dávkovač očkovadla s "mozkem" tavírny.
7. V případě výroby GJS tavič odlije AccuVo kelímek z první pánve po modifikaci. Nejenom že si zjistí kondici modifikované taveniny, ale díky očkovací komůrce v AccuVo si tavírna/licí pracoviště ověří účinnost očkovadla typu X ještě před vlastním očkováním. Tavič získá info, kolik modifikátoru nadávkovat na další pánvi a kolik očkovadla použít, případně jakého očkovadla. Využíváme i AccuVo kelímky dotované kombinovaně sírou a očkovadlem, abychom posoudili objem volného hořčíku, objem volného kyslíku, množství přirozených zárodků tuhnutí.
8. Inovativně a ekonomicky smýšlející slévárna si od nás pořídí systém propojující automatický dávkovač modifikátoru a očkovadla s "mozkem" tavírny. Doporučujeme minimálně dvojžílový podavač plněných profilů, příp. pro modifikaci čistého Mg-drátu.
Pozn.: Od bodu 6 může být průběh analýz s AccuVo kelímky individuání dle potřeb provozu.
POZOR: Zákazníkovi vše můžeme dodat na klíč včetně metalurgického poradenství odborníků především z Německa, nebo v postupných fázích, nebo jen jako vybraný segment s manuální obsluhou.
Doporučujeme vést pouze digitální tavební deník.

Výstup měření: DLE ZADÁNÍ ZÁKAZNÍKA
⏩ automatická modifikace a očkování
⏩ vizualizace hodnot pro ruční dávkování modifikátoru a očkovadla
⏩ elektronický tavební deník ve formě databáze
🧠 Vše přizpůsobujeme zákazníkovi, ať už má jednu 500 kg pec, jde o automotive, nebo slévárnu masivních odlitků. Začít lze vždy! Třeba od tavebního deníku bez chyb z ručního zadávání.

 

AccuVo® & Software Apromace - teplota likvidu již za 35s, kompletní analýza za 90s

 

term analyza cze

forma

Senzor termické analýzy
AccuVo-Cup®

Uzavřené kelímky pro diferenční termickou analýzu vyrobené z anorganické pojivové směsi podléhají patentové ochraně DE 102 09 427. Označení produktu AccuVo-Cup® podléhá ochraně značky č. 303 27 965.
Uzavřený 2-komorový kelímek je vhodný na testování tavenin kovů s maximální odlévací teplotou 1420 °C (litiny; neželezné kovy: Al-slitiny, Cu-slitiny).

Obě dvě komůrky umožňují diferenční termickou analýzu během synchronizovaného tuhnutí. Přes centrální vtok se plní obě dvě komůrky naráz, přičemž důraz při vývoji byl kladen na minimální nutný objem kovu, aby byl výsledek dostupný již za 90s. Malý objem vzorku je rovněž vhodnější pro sledování dějů při tuhnutí taveniny (u větších vzorků mnohdy ani rekalescenci nelze změřit). Nabízíme standardních 6 variant provedení komůrek viz. tabulka, kombinace neočkované, očkované komůrky, příp. s dotací síry k posouzení modifikačního účinku. Garantujeme přesnost dávkování očkovadla +-2 mg a především unikátní rovnoměrnou distribuci očkovadla o hmotnosti 48 mg (0,04 % z 120 g vzorku). Zákazníkům vycházíme vstříc při potřebě využít jejich standardní metalurgické prostředky - již od jednoho kusu umíme vyrobit speciální varianty.
Konstantní objem vzorků a reprodukovatelný odvod tepla umožňují vysoce přesné měření.
Anorganický pojivový systém s dostatečnou prodyšností netvoří žádné reakční produkty ovlivňující měření a je sám při dlouhých měřeních (eutektoidní přeměna) stabilní. V tomto ohledu jsme zcela originální, ale ve výčtu inovativních řešení pokračujeme.
Nejtenčí vysoce přesné termočlánkové dráty (průměr 0,5 mm), interní know-how a dlouholetá praxe spojování drátů termočlánku typu K a nejtenčí ochranná trubička z křemenného skla (1,6 mm) na trhu provozních analýz zajišťují mimořádnou přesnost měření a rychlost senzoru. Toho lze využít např. u lehkých kovů, kdy termočlánkový systém umí dynamicky měřit i velmi nepatrné změny teploty.

Absence kompenzačního vedení je další krok k snížení celkové chyby měření. Analogově-digitální převodník umístěný přímo v stativu snímá termoelektrické napětí prokazatelně frekvencí 40 Hz, tzn. za 1 sekundu je zaznamenáno po 40 hodnotách teplot z termočlánků v jedné i druhé komůrce. Tím jsme nastavili nejvyšší standard na trhu provozních analýz.

Přestože je převodník obalený izolační vatou, tak se zaznamenávají teploty studených spojů na svorkovnici po celou dobu snímání křivky tuhnutí vzorku a software naměřená data příslušně koriguje. Tím není měření negativně ovlivněno změnami okolní teploty. Převodník je zároveň velmi účinně kryt proti elektromagnetickým vlivům z okolí.

Data z převodníku jsou přenášena USB-kabelem nebo vysílána přes anténu. Software APROMACE zajišťuje vysokou uživatelskou hodnotu jak inženýrům, tak tavičům, kterým zobrazuje hodnocení tavby. Buď je tavba uvolněna, nebo se objeví sdělení kolik kg kterého prostředku je zapotřebí nadávkovat do taveniny, příp. tavbu zředit. Naše strategie ovšem nestaví na korekčním přístupu již existující tavby těsně před uvolněním, ale z dat běžící výroby ovlivňovat vsázkové a metalurgické pochody tak, aby se procesy stabilizovaly a dodatečné zásahy byly minimální. To je možné praktikovat jen s hlubokými praktickými znalostmi v oblasti metalurgie, které zákazníkům nabízíme.

Pokud hodláte vyřešit nekvalitu výroby systematickým přístupem, pak potřebujete nalézt vztahy mezi vstupními, procesními proměnnými a výstupem z vašeho procesu - přesným popisem typu, velikosti a četnosti slévárenských vad. Nabízíme vám službu v podobě vyhodnocování kvality taveb pro výrobu vybraného produktu/-ů a dalších technologických parametrů a následnou víceparametrickou regresní analýzu. Nastavíme vám procesní "okno", v kterém bude možné provozovat bezchybnou výrobu.

Varianta Komůrka I Komůrka II Kusů v balení Hmotnost balení Kusů na europaletě Hmotnost plné europalety Objednací číslo
P/P prosté prosté 30 9 kg 510 170 kg 700.000
P/O prosté 0,04% očkovadla 30 9 kg 510 170 kg 701.4xx
P/4O prosté 0,1% očkovadla 30 9 kg 510 170 kg 701.1xx
P/OS prosté 0,1% očkovadla + síra 30 9 kg 510 170 kg 701.2xx
O/O 0,1% očkovadla 0,1% očkovadla 30 9 kg 510 170 kg 702.1xx
O/4O 0,1% očkovadla 0,04% očkovadla 30 9 kg 510 170 kg 702.2xx
Zákaznické přání od 1 ks od 1 ks 30 9 kg 510 170 kg 703.xxx

Na skladu držíme 35 variant očkovadel pro litiny (celosvětově registrujeme 345 obchodních typů očkovadel, přičemž máme znalosti o chemickém složení produktů a praktickým testováním stále rozšiřujeme znalosti o jejich funkci).
V případě potřeby reakční schopnost na požadavek zákazníka: 24 hodin.
Pokud se vyrábí kelímky výhradně pro daného zákazníka, nejprve se očkovadlo používané zákazníkem speciálně připravuje (vhodná frakce), aby se dosáhlo reprodukovatelných podmínek rozpouštění v očkovací komůrce (garantujeme).
Nabízíme referenční očkovadlo – na základě letitých zkušeností (vakuově balené).

Skladovací podmínky:
Chránit před vlhkostí
Vlhkost vzduchu: 30 – 50 % (krátkodobě do 2 hod až 60 %)
Okolní teplota: 5 – 30 °C (krátkodobě až 35 °C)
Minimální trvanlivost: označené na produktu


OpenCup TSK set

Open cup

Otevřený jednoduchý kelímek je nejrozšířenější sensor na určení obsahu uhlíku a křemíku v litinách prostřednictvím termické analýzy. Je určený na testování tavenin s maximální odlévací teplotou 1420 °C až po eutektické tuhnutí.
Skrze volitelné vybavení telurovým nátěrem se dá docílit metastabilního tuhnutí. Fixace teluru byla optimalizována pro zvýšení bezpečnosti práce a pro dosažení reprodukovatelnosti měřených výsledků ve vztahu k tvorbě plynů.
Robustní termočlánky lze použít i pro litiny s vyšším pnutím z tuhnutí.
Elektrické kontakty jsou zajištěny standardním konektorem – nabízíme výhodnou cenu.
Senzor je kompatibilní ke všem přístrojům na termickou analýzu s termočlánkovým vedením typu K.

 Formu dodávky nabízíme ZDE.

 

Uvedené hodnoty v technických listech reprezentují průměrné hodnoty sériové výroby. Mají informativní charakter a nelze je vnímat jako garantované hodnoty.

 Technický list AccuVo-Cup ®

Surovina na bázi 100 % anorganicky pojený křemenný písek
Prodyšnost > 160 jednotek
Počet zkušebních komůrek 2 (1; 3)
Tvar zkušební dutiny koule
Modul zkušební komůrky 0,5
Objem zkušební komůrky 16 cm3 (120 g)
Čas měření (u litin s eutektickým tuhnutím) ca. 90 s
Plnění zkušební komůrky vertikální centrální vtok s tangenciálním zavtokováním
Zavtokování zkušební komůrky/proudění konstantní! (dané tvarem)
Termočlánek vysoce precizní typ K
Přenost temočlánkového drátu lepší jak 0,6 °C (v oblasti 600-1200 °C), certifikát
Termočlánková sensitivita více jak 800 °C s-1
Kontakt temočlánkový drát - trubička v přímém kontaktu
Ochranná trubička vysokoteplotní křemenné sklo
Metalurgický prostředek v komůrce dle přání zákazníka
Přesnost dávkování přísady ± 2 mg
Rozmístění přísady vrstvička o tloušťce jednoho zrna přísady fixovaná na líci dutiny komůrky
Značení samostatné označení formičky, balení i palety

Technický list Otevřené jednoduché kelímky (Open cup)

Surovina na bázi obalovaný křemenný písek (Croning)
Počet zkušebních komůrek 1
Tvar zkušební dutiny půdorys 35x35 nebo prům. 30mm, shora otevřené
Modul zkušební komůrky 0,6
Objem zkušební komůrky (100% naplněné) 48 cm3; 34 cm3
Čas měření (u litin s eutektickým tuhnutím) ca. 150 - 220 s (závislé na stupni naplnění dutiny a teplotě lití)
Plnění zkušební komůrky přímé plnění závislé na obsluze
Zavtokování zkušební komůrky/proudění nedefinované
Termočlánek typ K
Přenost temočlánkového drátu lepší jak 1,2 °C (v oblasti 600-1200 °C), certifikát
Termočlánková sensitivita více jak 500 °C s-1
Kontakt temočlánkový drát - trubička s mezerou
Ochranná trubička vysokoteplotní křemenné sklo
Metalurgický prostředek v komůrce tellur, síra
Rozmístění přísady fixované nátěrem
Značení balení i palety