DETYCON Solutions s.r.o.

Neradíme. SPOLUPRACÍ VYTVÁŘÍME.

Technologie může být konkurenceschopná. Je ale tak dobrá, jak dobrá je organizace, která ji využívá. Nezáleží na tom, jakou si pořídíte technologii – stále vás to potáhne dolů či porostete podle toho, jak máte procesy nastavené, jak běží, jak je řídíte. Lidé a organizace mají tendenci dávat příliš mnoho významu (a upřednostňují investice) pro zajištění „další velké změny hry“ a ignorují potenciál hodnot, které mají pod vlastníma nohama.

Přináším know how.

 Eisberg

Upozorňuji: PROBLÉMY MOHOU BÝT SLOŽITÉ, ALE ŘEŠENÍ NIKOLIV

Slévárny se pohybují v typickém "rudém oceánu" - vysoce konkurenčním trhu (viz. blue ocean strategy), tj. ten samý produkt umí nabídnout celá řada daších sléváren (nemusíme se bavit jen o slévárnách). Nákupčí odlitků (obrobků atd.) to dobře vědí, trh drží ceny nízko. Jsou fabriky, které i přesto vzkvétají. Žádný zákazník je neničí cenami, slevami, audity! Dělají to jinak. Každá slévárna a jiná výrobní firma může být špičková, když... Pobavme se o tom společně.

Pracujte chytřeji, ne jen tvrději.    Daří se Vám to? Co říkají zaměstnanci o své firmě? Zákazník je spokojený? A rozumíme si, že správný přístup je aj chytřeji aj tvrději, pracovat!

Není důležité co, ale jak.    Protože když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Třeba takový nákup. Ano, když nakoupíte opravdu dobře, prodají vám i know-how, dodavatel vás naučí vše potřebné, pochopíte souvislosti. Je tomu tak u vás ve firmě? Podle čeho se rozhodujete? Využíváte maximálně potenciál lidí, strojů a zařízení, materiálových vstupů a technologie? Máte funkční systém?

Marko Grzinčič se svým DETYCON Solutions

Þ  je spolehlivým partnerem v oblasti rozvoje zákazníků s důrazem na důslednost při vývoji a optimalizaci produktů a procesů;

Þ  poskytuje svým zákazníkům udržitelná robustní řešení, neboť odhalí a srozumitelně definuje kořenové příčiny odchylek a problémů;

Þ  předává know-how o nejnovějších technologiích a řešeních;

Þ  dodává inovativní produkty nejvyšší kvality – Made in Germany, a poskytuje nejvyšší úroveň poprodejní péče.

Aktuality

56. Slévárenské dny 12.-13.11.2019 v Brně

Přes 300 účastníků převážně z České republiky a Slovenska, 50 přednášek s diskusemi v 7 odborných sekcích, převládající positivní pohled do budoucnosti, skvělá organizace, výtečná atmosféra společenského večera. Děkuji organizátorům z ČSS za příležitost přednášet o kontinuálním zlepšování (I druhý den odpoledne vysoká účast - děkujeme!). Jde o tak významný proces zajišťující konkurenceschopnost výrobní firmy, že jsem se mu letos věnoval. Právě v době zpomalení ekonomiky je vhodná příležitost se ve fabrikách intenzívně věnovat analyzování plýtvání a následným opatřením, případně se zaváděním vhodných metod začít. Přístup lze volit individuální, ale nosné schéma je nutné dodržovat. foto

Upozornil jsem na řadu překážek, které brání

...

NOYEN se zúčastnil veletrhu parts2clean v Stuttgartu

Od července letošního roku spolupracuji se společností NOYEN z polského Lublinu. NOYEN se dynamicky prosazuje na nových trzích a přispěla k tomu i letošní účast na veletrhu parts2clean v Stuttgartu ve dnech 22.-24. října. S velkou radostí jsem se opět potkal s majitelem a CEO společnosti panem Kurantem a nechali jsme se vyfotit před vlajkovou lodí kompaktních myček NOYEN řady 400 pro servisně přívětivé a především ekologicky příznivější mytí na vodní bázi.

 Parts2Clean2019

NOYEN měl společný stánek s německou firmou EVT, která vyrábí myčky na bázi rozpouštědel. Vzájemně si obě firmy pomáhají s prodejem a servisem zařízení a pokrývají chemicky celé spektrum technického mytí (vodní báze, modifikovaný

...

GIFA 2019 - po 4 letech opět v Düsseldorfu

"zmáčkli jste #ENTER ?" 25.-29.6. jsme byli na GIFA v hale 13 pro Vás. Tým odborníků ze společností TSK GmbH a Apromace GmbH poskytoval informační servis v oblastech metalurgie železných i neželezných slitin, systémů řízení výroby a řady inovativních řešení pro slévárny.Gifa hala 13

V hale 13 jsme řešili VAŠE POTŘEBY.
Gifa stanek 

78. jednání Odborné komise pro litinu na ČVUT

4. června jsem se na ČVUT setkal s dalšími 34 účastníky 78. jednání Odborné komise pro litinu. Doc. Mores zajistil kvalitní odborný program i výbornou organizaci. Za to a že mne pozval k aktivní účasti panu Moresovi velmi pěkně děkuji. pohled do plena

Zvolil jsem jiný koncept přednášky o podpoře termické analýzy při řízení metalurgie proti poslednímu jednání komise. Důraz jsem kladl na PROČ. Proč by slévárny měly pracovat jinak s daty, proč by se měly VRÁTIT k termické analýze, protože řada z nich od termické analýzy odešla - ano, je to tak. Dá se vyrábět bez termické analýzy, ale jak být stejně úspěšný jako konkurent,

...

8. Holečkova konference

S radostí jsem se aktivně zúčastnil 8. Holečkovy konference - Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů dne 20.3.2019 v hotelu Skalský dvůr. Proto s radostí, neboť potkávám na této konferenci slévárenské odborníky z fabrik, škol a u dodavatelů a za roky setkávání a spolupráce se z nás stali přátelé. A také proto, že se člověk vždy něco nového dozví, podívá na nová místa a povyprávíme si, jak se komu daří.

foto ze slu

Konferenci jsem "objevil" v roce 2011, kdy se konal 4. ročník - slévači neželezných slitin se totiž schází každý 2. rok. Tehdy i letos jsem měl přednášku o termické analýze. Metoda měření a hodnocení křivky tuhnutí odebraného vzorku taveniny se stále

...

59. zasedání OK ekonomické při ČSS

19.3.2019 se konalo již 59. zasedání Odborné komise ekonomické při České slévárenské společnosti v Brně a Bořeticích. Tentokrát byla hostitelská slévárna společnost UXA s r.o. - díky za špičkovou atmosféru a podporu.

DSC01753

Rád bych poděkoval všem účastníkům zasedání za pozornost při přednášce k nosnému tématu "ANALÝZA HOSPODÁŘSKÉHO VÝKONU SLÉVÁRNY Z POHLEDU EFEKTIVNOSTI PŘIJATÝCH OPATŘENÍ NA MAXIMALIZACI VÝKONU".

K rozproudění diskuse jsem pohovořil o hlavních předpokladech a největších překážkách při implementaci nástrojů kontinuálního zlepšování. Nebo by se aktivity daly pojmenovat jako ty, co slouží k naplnění strategie firmy,

...

Kontakty

DETYCON Solutions s.r.o.

Mozartova 656/23
460 01 Liberec 1 - Staré Město

+420 739 956 716
grzincic@detycon.com

IČO: 07177747 | DIČ: CZ07177747
(Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41762.)