DETYCON Solutions s.r.o.

Neradíme. SPOLUPRACÍ VYTVÁŘÍME.

Aktuálně: Věřili byste, že slova začínající u/ú vystihnou, co je dnes zapotřebí? Přeji vám pevné zdraví, dobrou mysl a zde jsou slíbená slova coby mantra dnešních dní:

ústenka, umýt si ruce, úsměv, uvědomělost, úsilí, úcta, upokojit se, účast, útěcha, učení, úklid, údržba, umění, uvařit si a upéci si, ušít si, uskrovnit se, úspornost a hned jak to půjde UTRÁCET

 Technologie může být konkurenceschopná. Je ale tak dobrá, jak dobrá je organizace, která ji využívá. Nezáleží na tom, jakou si pořídíte technologii – stále vás to potáhne dolů či porostete podle toho, jak máte procesy nastavené, jak běží, jak je řídíte. Lidé a organizace mají tendenci dávat příliš mnoho významu (a upřednostňují investice) pro zajištění „další velké změny hry“ a ignorují potenciál hodnot, které mají pod vlastníma nohama.

Přináším know how.

 Eisberg

Upozorňuji: PROBLÉMY MOHOU BÝT SLOŽITÉ, ALE ŘEŠENÍ NIKOLIV

Slévárny se pohybují v typickém "rudém oceánu" - vysoce konkurenčním trhu (viz. blue ocean strategy), tj. ten samý produkt umí nabídnout celá řada daších sléváren (nemusíme se bavit jen o slévárnách). Nákupčí odlitků (obrobků atd.) to dobře vědí, trh drží ceny nízko. Jsou fabriky, které i přesto vzkvétají. Žádný zákazník je neničí cenami, slevami, audity! Dělají to jinak. Každá slévárna a jiná výrobní firma může být špičková, když... Pobavme se o tom společně.

Pracujte chytřeji, ne jen tvrději.    Daří se Vám to? Co říkají zaměstnanci o své firmě? Zákazník je spokojený? A rozumíme si, že správný přístup je aj chytřeji aj tvrději, pracovat!

Není důležité co, ale jak.    Protože když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Třeba takový nákup. Ano, když nakoupíte opravdu dobře, prodají vám i know-how, dodavatel vás naučí vše potřebné, pochopíte souvislosti. Je tomu tak u vás ve firmě? Podle čeho se rozhodujete? Využíváte maximálně potenciál lidí, strojů a zařízení, materiálových vstupů a technologie? Máte funkční systém?

Marko Grzinčič se svým DETYCON Solutions

Þ  je spolehlivým partnerem v oblasti rozvoje zákazníků s důrazem na důslednost při vývoji a optimalizaci produktů a procesů;

Þ  poskytuje svým zákazníkům udržitelná robustní řešení, neboť odhalí a srozumitelně definuje kořenové příčiny odchylek a problémů;

Þ  předává know-how o nejnovějších technologiích a řešeních;

Þ  dodává inovativní produkty nejvyšší kvality – Made in Germany, a poskytuje nejvyšší úroveň poprodejní péče.

Aktuality

PŘEDPOVĚĎ: Jak budeme ohromeni, až krize skončí

V záplavě negativních a povrchně positivních komentářů na současnou krizi mne oslovil tento od p. Zuzy na LinkedIn, který svoluje k publikování s podmínkou uvedení www.horx.com a www.zukunftsinstitut.de. Trochu jako z pera pánů profesorů Zeleného a Košturiaka... takže příjemné počtení a zkusme si z toho vzít pro náš život co nejvíce :-)

Coronavirus

NOYEN začal vyrábět dezinfekční prostředek

# bezpečnost na prvním místě

# podpora našich zákazníků

V zájmu bezpečnosti našich zákazníků a v reakci na četné dotazy, jak jsme jako společnost s dlouholetými zkušenostmi a znalostmi při tvorbě chemických přípravků schopni se adaptovat, jsme se rozhodli zahájit výrobu NOYEN PROTECT+.

DETYCON zastupuje NOYEN na vybraných trzích od r. 2019. NOYEN je společnost vyrábějící chemikálie pro procesy technického mytí. Aktuální situace

...

EVOTEC začíná vyrábět ochranné ústenky

Koronavirová pandemie mění svět. Akceschopnost se nyní projeví v plné šíři.

DETYCON zastupuje společnost EVOTEC na vybraných trzích od r. 2019. Tradiční výrobce obleků na roboty, společnost EVOTEC Sp. z o.o. z polského Lublinu, začíná vyrábět ochranné ústenky. K výrobě používá materiál totožný s materiálem pro nemocniční užití. Produkt lze objednat telefonicky nebo e-mailem:

maseczka cz

Preferuji vědecko-technický přístup k popisu funkce produktů a procesů, proto doporučuji s ohledem na téma ROUŠKY relevantní odkaz:

...

Veselé Vánoce_Merry Christmas

Vážený zákazníku a obchodní partnere,

Vážené dámy a pánové,

blíží se nám opět závěr roku plného zážitků. Doufám, že se Vám podařilo dosáhnout svých cílů a mohli jste uskutečnit svá přání. Nejen profesně, nýbrž především v soukromé oblasti. Právě v našich neklidných dobách je pro mne důležité poděkovat mým zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci plnou důvěry a stability. Přeji Vám klidný a radostný vánoční čas a dobrý start do nového roku.

Srdečně Váš

Marko Grzinčič

vanoce

79. jednání Odborné komise pro litinu na ČVUT 12.12.2019

Před závěrem roku se sešla OK pro litinu opět na akademické půdě a já měl příležitost představit MES (Manufacturing Execution System) pro slévárny od společnosti Apromace GmbH. Při správné implementaci se dá hovořit o skutečném Průmyslu 4.0. Účastníci tak mohli nahlédnout do systému, který používají nejmodernější slévárny v Německu. Systém sjednocuje např. digitální výstupy zařízení pro tavírnu a konkrétně termická analýza od TSK GmbH zde hraje klíčovou roli při uvolňování taveb, řízení automatických dávkovačů legur, modifikátorů nebo očkovadel. MES je aktivně propojený s ERP slévárny. Investice do MES je investicí do digitalizace procesů a vytváří předpoklady vysoké konkurenceschopnosti firmy. MES Bild

Rozsah implementace se

...

56. Slévárenské dny 12.-13.11.2019 v Brně

Přes 300 účastníků převážně z České republiky a Slovenska, 50 přednášek s diskusemi v 7 odborných sekcích, převládající positivní pohled do budoucnosti, skvělá organizace, výtečná atmosféra společenského večera. Děkuji organizátorům z ČSS za příležitost přednášet o kontinuálním zlepšování (I druhý den odpoledne vysoká účast - děkujeme!). Jde o tak významný proces zajišťující konkurenceschopnost výrobní firmy, že jsem se mu letos věnoval. Právě v době zpomalení ekonomiky je vhodná příležitost se ve fabrikách intenzívně věnovat analyzování plýtvání a následným opatřením, případně se zaváděním vhodných metod začít. Přístup lze volit individuální, ale nosné schéma je nutné dodržovat. foto

Upozornil jsem na řadu překážek, které brání

...

Kontakty

DETYCON Solutions s.r.o.

Mozartova 656/23
460 01 Liberec 1 - Staré Město

+420 739 956 716
grzincic@detycon.com

IČO: 07177747 | DIČ: CZ07177747
(Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41762.)