Nezávisle na funkci nebo věku mi vždy záleželo na sdílení informací a rozvoji lidí v mém okolí. Odměnou mi je potkávání dobrých lidí, velkých odborníků a jejich vstřícné a nezištné předávání zkušeností. Otevřená mysl, hlad po novinkách, kritické myšlení... rozvíjejme společně.

Odborný časopis Slévárenství

Slévárenství č. 3-4 2020_Termická analýza litin použitím systému AccuVo®

Slévárenství č. 6_2018_Budování excelence v slévárenském prostředí

Slévárenství č. 6_2018_Recenze knihy_Psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál

Slévárenství č. 6_2018_ Recenze knihy_Proč některé společnosti udělají velký skok vpřed… a jiné ne

Slévárenství 2013_ Péče o chladící okruhy kovových forem jsou podmínkou pro reprodukovatelně dobré mechanické vlastnosti odlitků ze slitin hliníku

Slévárenství 2013_Provozní optimalizace procesu očkování siluminů novou technickou specifikací vstupního materiálu a metalurgickým pochodem

Slévárenství 2013_Aktuality_VDI Tagung Slévárenská technika při výrobě motorů_MAGDEBURG

Slévárenství 2012_Vplyv hlavných legujúcich prvkov na veľkosť vzdialeností sekundárnych ramien dendritov v Al-Si-Cu zliatinách v liatom stave

Slévárenství 2012_Diskusní fórum_Výzva k účasti na jednáních Odborných komisí 

Slévárenství 2012_Aktuality_Vyhne ve Štiavnických vrších hostily mimořádnou mezinárodní konferenci

Slévárenství 2011_Budoucnost spalovacích motorů a výroba motorových dílů ve slévárnách

Slévárenství 2003_Trendy ve výrobě bloků motorů osobních automobilů

Slévárenství 2000_Výroba velmi náročných odlitků z hliníkových slitin pro automobilový průmysl – hlav válců

 Slévárenské dny

Slévárenský výrobní systém APROMACE – rozsah implementace a přínosy na příkladu slévárny vyrábějící odlitky z LKG_10.11.2021_57. SD´21

Praktické poznatky z implementace kontinuálního zlepšování ve slévárnách_13.11.2019_56. SD´19

Budování excelence ve slévárenském prostředí_13.11.2018_55. SD´18

Certifikace sléváren dle norem ISO – její problémy a záruky_6.11.2012_49. SD´12

Nové použití termické analýzy v slévárenské branži Al-slitin_7.11.2012_49. SD´12

Odborná komise ekonomická

7. Ekonomická konference 2012_Jaké záruky představují organizace certifikované dle ISO?

6. Ekonomická konference 2010_Ztráty a zisky společnosti Nemak Slovakia v období krize

Odborná komise lití pod tlakem

Mikulov 2016_Analýza příčin únavových lomů odlitků z podeutektických Al-Si slitin

Odborná komise pro litinu s kuličkovým grafitem

Role MES ve spojení s metalurgií plněnými profily_14.10.2021_80. zasedání

Využitím termické analýzy AccuVo k snižování nákladovosti výroby v slévárnach litin_6.4.2019_78. zasedání

Možnosti termické analýzy pro slévárny LKG se významně posouvají - metoda AccuVo®_6.12.2018_77. zasedání

Holečkova konference

Holečkova konference 2019_Rozvoj termické analýzy slévárenských slitin hliníku

Holečkova konference 2017_Tepelné zpracování kokilových tenkostěnných odlitků pro zajištění specifických deformačních vlastností D-dílů ze slitiny AlSi7Mg

 Holečkova konference 2015_Vliv chemického složení a tepelného zpracování slitiny AlSi6Cu4 na využití zpevňujících účinků mědi

Holečkova konference 2011_Skúsenosti z oblasti modifikácie silumínov

Konference Spolupráce

Spolupráca 2016_Vplyv štruktúrnych parametrov na vznik trhlín

Spolupráce 2013_Using of Thermal Analysis in the Industrial Practice – Consumption Reduction of Grain-Refinement Master Alloy and Optimization of Computer Simulation Results

Spolupráca 2007_Výroba odlitků hlav válců z Al-slitin

Konference Vyhne 2012

Application of the cooling curve analysis in the aluminum casting plants

Nemak – historie, současnost a budoucnost

Produktivní řízení slévárny

Vzdělávání technických pracovníků v oblasti slévárenských procesů přímo v slévárně

Základní kompetence oddělení technického vývoje v společnosti dodávající odlitky na trh automobilového průmyslu

Workshopy o filtraci
Workshop filtracia 2016

Workshop filtracia 2013

Užitečné odkazy:

Kalendář: https://kalendar.beda.cz/2020

Převody jednotek: https://www.jednotky.cz/

Databáze ocelí a slitin: http://www.steelnumber.com/

Slitiny hliníku_přehled v němčině ke stažení na: http://rheinfelden-alloys.eu/legierungen/

Litina s kuličkovým grafitem_v němčině: https://www.giessereilexikon.com/giesserei-lexikon/Encyclopedia/show/gusseisen-mit-kugelgrafit-188/