Podporujeme naše klienty při implementaci procesní excelence.

DETYCON Solutions je spolehlivým partnerem, poskytuje udržitelná robustní řešení, předává know-how a dodává produkty nejvyšší kvality.

Kontakty

DETYCON Solutions s.r.o.

Mozartova 656/23
460 01 Liberec 1 - Staré Město

+420 739 956 716
grzincic@detycon.com

IČO: 07177747
DIČ: CZ07177747
(Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41762.)

Aktuality

Dr. Ing. Marko Grzinčič

jednatel

„Když se chce, nic není nemožné.“

DETYCON Solutions je spolehlivým partnerem. poskytuje udržitelná robustní řešení. předává know-how. dodává produkty nejvyšší kvality.

Mám rád, co dělám, miluji práci s tekutou hmotou a toho se držím celý svůj pracovní život, ať to byla litina, hliník, nebo sklo. Jsem nadšený z tvorby produktů, které takto vznikají. Jsem pokorně vděčný za spolupráci se všemi, které jsem po firmách potkal, svým šéfům, zákazníkům a především lidem, s kterými jsem byl v týmech. Miluji učení se a hledání zákonitostí v dění okolo nás včetně podstaty odchylek a problémů. Nesnáším nespravedlnost, lenivost (většinou tací i lžou), plané řeči, firemní politikaření a aroganci moci. Co je můj příběh? Je o postupném osobním vývoji ze studenta přes vědeckého pracovníka, manažera, po podnikatele a obchodníka. Neboť moje profesní praxe zahrnovala velmi různorodá prostředí, zažil jsem tak naprosto nesrovnatelné podmínky k práci, situace a firemní kultury, zažil jsem moudré lídry i opačné existence, pomáhal jsem opakovaně postavit zdrcené firmy na kolenou dokonce až na světovou extratřídu, když k tomu byly vytvořeny podmínky. Vím proč se tak stalo, protože jsem byl ve firmě dostatečně vysoko, abych poznal souvislosti a zároveň ne tak vysoko, abych si změny neodpracoval. To vše jsem si zažil opakovaně, takže mohu porovnávat a odvozovat závěry.
DETYCON Solutions s.r.o.
je aktivní ve střední Evropě – kancelář máme v Liberci

Společnost DETYCON Solutions s.r.o. již ve svém názvu demonstruje hodnoty, na kterých staví servis pro své zákazníky. Zkušenost nám velí vyzdvihnout vývoj (DEvelopmenT), důslednost (CONsistency) a důvěru (CONfidence). Bez vývoje postupně přirozeně zanikáme, nedůslednost nám bere vítr z plachet a stojí za většinou nezdarů a vzájemná důvěra posiluje již od začátku naši spolupráci. Všechno naše konání se soustředí na finálního zákazníka (You), který je středobodem našich aktivit – proto je symbol zákazníka "Y" uprostřed názvu firmy. Tyto hodnoty stály u zrodu společnosti DETYCON.

Zároveň si uvědomujeme, že důležitými hodnotami jsou detail&concentration, které nám pomáhají v jednotlivých fázích zlepšovacího cyklu DMAIC určit důležitý SOUHLAS (determine&consensus). Případně hovoříme o debate&conviction, kdy vedené debaty ústí v přesvědčení všech členů týmu o nalezení nejvhodnějšího řešení. Zmiňme i delight&conclusion, což vyjadřuje radost z dotažených úkolů. Všechny tyto hodnoty a jejich spojení v DETYCON Solutions naleznete v grafickém znázornění níže.

Bez výsledků, jako gólů ve fotbale, by bylo směšné usilovat o pozornost zákazníků.

Posuďte, jak se mi dařilo:
 • Po inženýrském studiu jsem si udělal doktorát a ne ledajaký. Na TU Liberec jsem složil všech 7 zkoušek a závěrečnou rigorózní zkoušku a v Magdeburgu napsal a r. 2002 obhájil práci v němčině. Podílel jsem se na vzniku 2 patentů a měl jsem přednášku na německých Slévárenských dnech v Berlíně. Jako zaměstnanec Otto-von-Guericke Universitaet jsem byl pověřen prací v týmu pro slévárnu KSM Hildesheim - zde jsem odhalil příčinu kvalitativních problémů při výrobě kokilových odlitků pro VW a zmetkovitost tak klesla mimo eskalační úroveň (referenci potvrdí Dr. Zeuner). Již během studií a práce na UNI jsem navázal spolupráci s Nemakem skrze závod v Wernigerode. MISE SPLNĚNA (referenci mohou podat Prof. Ambos, Prof. Baehr, E. Krebs)

 • V Škoda Auto jsem během 3 let šéfoval jak slévárnu litin, tak projekt její přestavby – zavedli jsme metodu modifikace plněným profilem, zcela obnovili pískovnu a starou neproduktivní linku nahradili linkou disamatického typu. Brzdové bubny jsme byli schopni vyrábět s nulovou zmetkovitostí po opracování. Naše slévárna byla suverénně nejčistší provoz slévárny litiny v republice. MISE SPLNĚNA (referenci může podat ing. Kvapil, současný ředitel hutí; celá řada dodavatelů)

 • Slovenský Nemak jsem podpořil ve vývoji tak, že získal Národní cenu kvality, a že po mém odchodu již nikdy nedosáhl tak skvělých výsledků zmetkovitosti. Zvládli jsme mimořádné projekty jako suverénně nejnižší spotřeba CB-pojiv na trhu a recyklace jádrového písku, zvýšení produktivity na kokilách v desítkách %, mezi závody Nemak jsme měli nejčistší taveninu, velmi hospodárně tavili kov a špičkově zvládali tepelné zpracování atd. Největší radost mám z kariéry lidí z mého týmu dál v Nemaku i mimo něj. MISE SPLNĚNA (referenci mohou podat M. Baumgartner; ing. Marko - prokurista nemak Slovakia)

 • V Preciose jsem dostal zadání, z pozice ředitele R&D vyřešit pro 2 typy klíčových produktů zásadní zákaznické vlastnosti. Oba úkoly byly vyřešeny. Od té doby s naprostým přesvědčením prohlašuji, že jsem schopen vyřešit úplně vše, pokud dostanu čas a prostředky, o které si řeknu a bude mi majitel důvěřovat. Preciosa byla dostatečně moudrá, a proto profitovala ze spolupráce. MISE SPLNĚNA (referenci může podat L. Karl, majitel a generální ředitel) V této době jsem i začal intezívně studovat management, když jsem se dostal do oboru, kde jsem nebyl technickým expertem.

 • V Illichmannu jsem měl za úkol snížit backlog a za méně jak rok jsem to dokázal. Přestože měla slévárna ohromně špatné jméno na pracovním trhu v regionu a personál byl unavený z mého předchůdce. MISE SPLNĚNA (referenci může potvrdit A. Heim, jednatel)
  Také jsem si uvědomil, že když někomu nevěřím, že pozici zvládne, je dobré se s ním včas rozejít. P. Varga, ředitel slévárny nastoupivší po mně, tuto osobu ihned vyhodil. Učíme se ale celý život a někdy potřebujeme pomocnou ruku - tu nabízím ve formě servisu svým klientům.

 • Společnost Beneš a Lát: spoluprací právě se mnou chtěli skrze mé zkušenosti z automotive a procesní excelencí navýšit objem výroby na 2násobek. Jenže jsem netušil, oč tu skutečně běží, a našel firemní kulturu plnou póz a selhání nejrůznějších druhů. Nenašel jsem ani důvěru, ani schopnosti majitelů, přímo zasahujících do chodu společnosti, správně rozhodovat či alespoň naslouchat, ani potřebnou podporu. Logicky již nespolupracujeme. Všude jsem se něco naučil, ale zde NIC. Resp. umím v rámci porovnávání dost fundovaně posoudit kvalitu firem a pojmenovávat řešení i chyby. Standardní reference jako v jiných případech? (zdali jsem zaujatý) - Každý si může ve statistikách vyhledat, jak se této firmě s novým managementem a stále stejnými majiteli daří např. růst.

 • V Nemaku jsem měl takové výsledky a udělal takový dojem, že první zakázka mé soukromé firmy byl 1/2roční projekt právě pro Nemak, zadání projektu splněno v termínu. MISE SPLNĚNA (referenci mohou podat M. Baumgartner; dr. Gáll - jednatel Nemak Slovakia)
  V r. 2022 mne oslovil generální ředitel slévárenské skupiny G.I.S. se sídlem v Mexiku (za mého působení v Nemak Slovakia byl jednatel Nemak Europe) a zahájili jsme spolupráci v divizi Draxton Brno (dříve Feramo). Všechny úkoly se mi daří plnit a nejde jen o technické. MISE SPLNĚNA resp.běží dál zcela k spokojenosti klienta. (referenci mohou podat D. Salido, jednatel Draxton Brno; J. Rada, generální ředitel G.I.S.)

Dr. Grzinčič

2018

Aktivity Detycon Solutions s.r.o., majitel

2016

Manažer Beneš a Lát a.s.

2015

Ředitel závodu Illichmann Castalloy s.r.o., Žarnovica, Slovensko

2013

Ředitel rozvoje společnosti (R&D), Preciosa a.s., Jablonec n. Nisou

2008

Vedoucí procesního inženýrství, Nemak Slovakia s.r.o.

2005

Vedoucí výroby, Nemak Slovakia s.r.o., Žiar n. Hronom

2003

Obhajoba disertace, Dr.-Ing. v oboru slévárenství na Otto-von-Guericke univerzitě v Magdeburgu

2002

Vedoucí divize Slévárna litin, Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav

2000

Vědecký pracovník na Otto-von-Guericke univerzitě v Magdeburgu, Institutu výrobních technologií a kvality

1998

Rigorózní zkouška Dr.-studia na Katedře strojírenské metalurgie TU Liberec

1955

Inženýr v oboru Materiálového inženýrství a tepelného zpracování, TU Liberec