Podporujeme naše klienty při implementaci procesní excelence.

DETYCON Solutions je spolehlivým partnerem, poskytuje udržitelná robustní řešení, předává know-how a dodává produkty nejvyšší kvality.

Kontakty

DETYCON Solutions s.r.o.

Mozartova 656/23
460 01 Liberec 1 - Staré Město

+420 739 956 716
grzincic@detycon.com

IČO: 07177747
DIČ: CZ07177747
(Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41762.)

Aktuality

 

Úsilí a energii musíme vložit do všeho, co si přejeme změnit.
Jít na to správně, takové je očekávání vlastníků, managementu i zaměstnanců.

„Vzdělávání není učení se faktům, ale trénování schopnosti myslet.“ A. Einstein
V tomto smyslu přistupujeme k zákazníkům v rámci projektů. Cílem je zajistit účinný transfer know-how na zaměstnance zákazníka, aby firma i po ukončení spolupráce samostatně dále rozvíjela kontinuální zlepšování a tvorbu inovací.

Zlepším fungování vaší firmy, soustředím se na procesní a projektové řízení a správné uchopení nástrojů. Víte, že pracovník nastavený flow dosahuje o 400% vyšší výkon, než při standardním nastavení? A jste si vědomi, že přes 50% zaměstnanců běžné firmy chodí do práce tzv. jen pro peníze? To jde změnit.

Předám vám rychle, stručně a jasně soubor mých zkušeností s řízením firem a jejich oddělení, které jsem získal v nadnárodních korporacích i regionálních firmách. Rozeznávám, kde se malé firmy mohou učit od korporátů a kde rozvíjet potenciál korporátů, zachovat si či rozvíjet individualitu, flexibilitu a pružnost. Byl jsem aktivně u toho, když si slévárna/dodavatel do automobilového průmyslu/ excelentně poradila s krizí 2008/9. Vím, jak se dostat z kolotoče zákaznických reklamací a auditů. Znám nástrahy kopírování postupů a metod bez znalostí souvislostí a podstaty problému. Ovládám recepty snižování ztrát a zvyšování produktivity týmů.

BOURÁM MÝTY

Jsem si vědom zásadní role nejvyšších manažerů ve firmě. Nikdy nerozvíjím spolupráci, pokud společně s nejvyšším managementem nenacházíme shodu na úrovni většiny prvků, které tvoří firemní kulturu. Umím posoudit zdravou firemní kulturu, nebo pochopení a ochotu k změnám. Platí totiž, že "Kultura si dává strategii k snídani." (P. Drucker)

Tak nějaké příklady mýtů k odbourání:

"Důvěru si musí zaměstnanec zasloužit."
Nabízím: Důvěra se dává předem, společně s odpovědností. Obzvláště s generacemi Z a Y pochodíte jen tak.

"Zákazník je pán."
Nabízím: Ba ne, nikoliv. Zákazník je můj/náš partner.

"Manažer motivuje své lidi"
Nabízím: Manažer inspiruje své lidi.

"Jen děti, blázni a starci si mohou dovolit mluvit vždy pravdu."
Nabízím: Nebát se vyslovit svůj názor, argumentovat a obhajovat svoji pravdu, je jeden z největších motivátorů a motor pokroku ve firmě.

"Znalosti posilují organizace do budoucnosti."
Nabízím: Je to proces učení, který je motorem budoucnosti a ústřední šampion UČENÍ je manažer.

"Lidi v týmu si musí sednout."
Nabízím: Když je někdo trochu jiný, nebo vám připadne divný, je to jen dobré pro diverzitu členů týmu, kreativitu a rozmanitost pohledů.

"Informace lidem je potřeba dávkovat, chránit si je."
Nabízím: Transparentnost buduje důvěru. Když vysvětlujete, lidé pochopí, proč děláte to, co děláte.

"Člověk se v životě v zásadě nemění, silné a slabé stánky tu prostě jsou."
Nabízím: Jde to, lidé se mohou změnit a hodně. Samo od sebe ale nic nenastane.

"Poznejte své silné stránky a ty rozvíjejte."
Nabízím: Poznejte zároveň své slabé stránky a pracujte na nich.

"Standardizace je úchylka automotive."
Nabízím: Standardy můžeme vnímat i v chování lídra, vlastně cokoliv ho charakterizuje. Natož v procesním řízení. Bez nastavení a pochopení standardů není zlepšování.

"Kvalitní bonusový systém je předpoklad vysokého výkonu společnosti."
Nabízím: V dobré organizaci se podporuje vnitřní motivace, která je důležitější a dlouhodobě výhodnější než externí motivace (peníze). A o čem je vnitřní motivace? Mít svobodu v práci a možnost se rozvíjet.

"Je potřeba pracovat s benefity pro zaměstnance, zajistit programy worklife balance."
Nabízím: Opravdu potřeba je zájem, opravdový zájem o svého kolegu, lidi v týmu, co se děje...


TRADIČNÍ MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ? NIKOLIV!

Jsem přesvědčen, že naše služby se vymykají tradičním konvencím. Neškolíme žádné vybrané segmenty managementu. Formou mentoringu a koučingu se věnujeme řešení konkrétních situací u zákazníka a detailně na odžitých příkladech vysvětlujeme nejlepší praktiky. Hlavní přínos naší práce vidíme v tom, že přimějeme kompetentní osoby k iniciativě v praktickém používání všeho, k čemu sami ve svých myšlenkách a závěrech na základě spolupráce s námi dospěli.

Když vzděláváme zaměstnance zákazníka, stavíme proces rozvoje lidí na těchto pilířích:

  • Volba
  • Spolupráce
  • Komunikace
  • Kritické myšlení
  • Kreativita
  • Zájem / Starat se

Naše bohaté zkušenosti, výsledky a praxe nás opravňují věřit tomu, že vás a vaše manažery naučíme, kde a jak je potřeba konat. Ono totiž stále platí, že „Nejlepší způsob, jak to udělat, je udělat to.“

Chcete-li znát náš názor více v detailu, čtěte číslo 06/2018 časopisu Slévárenství.

ŠKOLENÍ odborných znalostí a dovedností

Odbornost v metodách pro systematickou analýzu a řešení problémůnástrojích kvality a slévárenské technologii lze budovat. Jedním z nástrojů je školení. Pošlete zaměstnance mimo firmu na školení a splníte plán školení. Úspěch je tak možná 20 % :-(

Máte fluktuaci dělnických pozic? S tím se musí počítat, ale jen do určité míry! Jak nové lidi zaškolujete? Když se nepostupuje správně, zákonitě se točíte ve spirále neustálé výměny zaměstnanců.

Nabízíme přístup, s kterým se pravědpodobnost udržitelného ukotvení správných metod a postupů blíží maximu, fluktuace je pod kontrolou. Umíme proces budování znalostí a dovedností měřit. Kontaktujte nás!

ZAMYŠLENÍ CO DĚLAT A PROČ

Pandemie koronaviru vrhla svět do horších ekonomických problémů než finanční krize v r. 2008. Tehdy šlo o nedostatek likvidity a nyní jsme zažili změny v struktuře poptávky. Během krize se ve fabrikách plošně šetřilo, ale zároveň stát nejenom do nich rval vytištěné peníze. Jeden z důvodů vysoké inflace je zřejmý. Zvedat ceny odlitků může slévárna do té doby, dokdy si budou zákazníci kupovat finální výrobky. Že to někteří přehnali a zákazníci odlitky nakupují v Turecku nebo i levnějším Polsku...? Jakoby toho nebylo málo, energeticky náročné slévárenství dusí 2násobná cena energií proti zemím jako je právě Turecko.

I za dobrých časů, šetření ještě neznamená dobré hospodáření. "Utáhnout kohoutky", nakupovat levně, umí každý. Zamyslete se, jak věci zlepšit, jak opustit mantru "TO STAČÍ". Identifikujte životně důležité oblasti fungování firmy, inovace v šuplíku uveďte do života, poperte se o příležitosti, veďte jednotlivce a týmy správným směrem, to je CESTA. Tzv. "krize" je ideální příležitost k očistě organismu a paradoxně růstu. Snižování objemu výroby je ideální příležitost soustředit se na využití interních potenciálů k zvyšování efektivnosti výroby i podpůrných procesů.  Přestože osobně vidím hlavní šance v oblastech UČENÍ SE a ÚDRŽBY, tzn. oblasti v době plné výroby často redukované na minimum ("vždyť není čas"), tak se stále osobně přesvědčuji, že firmy přehlíží možnosti zlepšování a plýtvají, lidský potenciál nevyužívají, dělají manažerské chyby. Tato doba zároveň přeje prosazování mladých firem, inovativních, mnohdy nabízejících kvalitu levněji než firmy zavedené. To platí i pro nás a naše partnery - využijte toho.

Nezapomeňte, když lidé vnímají smysl své práce, vládne okolo nich spravedlnost a vzájemné porozumění, dosahují vyšších výkonů a ovykle jsou i šťastní.

Jak reagovat na současnou situaci? Rozhodně je to řešitelné, neboť stále a pořád bude platit, že když se chce, jde všechno, resp. nic není nemožné :-)

Směrem k zákazníkům intenzívně komunikujte a poskytujte jim nadstandardní zákaznický servis. Jestliže váš produkt nebude trh dlouhodobě potřebovat, je nutné nalézt produkt nový. Buďte inovativní, což může vést k vyšší přidané hodnotě na jednotku prodeje - buď si můžete dovolit zdražovat, nebo skrze zvýšenou produktivitu a nižší náklady a zásoby levněji vyrábíte. Například tím, že digitalizujete a tím odstraňujete chyby v rozhodování lidí, jste rychlejší a máte vůbec šanci obsáhnout všechny úkoly. Vždy to bylo, je a bude o informacích, jejich rozsahu, kvalitě a které máte včas. Mnohdy o dobré intuici - pokud máte zároveň i positivní mysl.

Rozhodující bude nyní váš manažerský postoj - zaměstnanci nyní očekávají vaši statečnost a kuráž fungovat dál. Krizová situace si vyžaduje vaši rozhodnost a že lidi vedete, absolutní vytěsnění postojů "nevím". Jasně komunikujte fakta. Měřte denně produktivitu zaměstnanců a procesů, určujte "má se stát...". Identifikujte škodlivé projevy a nekompromisně situace řešte.

S úctou, Marko Grzinčič

MOTTO: "Mysl není nádoba, kterou je potřeba plnit, ale dřevo, které je potřeba zapalovat." Plutarch (l.p. 46-120)