Podporujeme naše klienty při implementaci procesní excelence.

DETYCON Solutions je spolehlivým partnerem, poskytuje udržitelná robustní řešení, předává know-how a dodává produkty nejvyšší kvality.

Kontakty

DETYCON Solutions s.r.o.

Mozartova 656/23
460 01 Liberec 1 - Staré Město

+420 739 956 716
grzincic@detycon.com

IČO: 07177747
DIČ: CZ07177747
(Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41762.)

Aktuality

Řešení úkolů přímo u zákazníka od A po Z v roli mentora, kouče – dlouhodobé projekty

🧠 Na řešení konkrétních velkých a chronických problémů, kdy se zákazník odhodlá požádat o pomoc zvenčí, využívám osvědčené METODY PRO ANALÝZU A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

Zásadně si vyžádám vytvoření řešitelského týmu s kterým následně INTERNĚ spolupracuji.

🔔 V rámci používaných nástrojů vám nejsem schopný říct nic víc, než co si sami můžete najít na internetu či v odborné literatuře. Tak k čemu tedy spolupráce s námi?

🤷‍♂️ Dobrý dodavatel řešení musí mít něco navíc. Schopnost nalézt vždy cestu k řešení, přizpůsobit téma úrovni účastníků, propojovat své kontakty s klientem, předávat téma zajímavou a efektivní formou, udržovat dialog, inspirovat ke zvídavosti, flexibilně reagovat na podněty od kohokoliv u klienta, společně s účastníky objevovat...

Naprosto výjimečně jsem "školitel".

✅ Za splnění 3 základních podmínek, čas, peníze a důvěra, vždy splním zadání.

✅ Klient si ze zakázkou kupuje know-how.

✅ Vytvářím prostor pro změnu – v tomto jsem originální.

✅ Prostor, kde lidé otevřeně mluví o tom, co funguje a co nefunguje.

✅ Prostor, kde lidé mají možnost uvědomit si potřebu změny.

✅ Prostor, kde si velmi často lidé SAMI navrhnou funkční opatření.

✅ Prostor, kde rapidně roste pravděpodobnost, že se potřebné změny procesů, firemní kultury, komunikace nebo třeba organizační struktury opravdu uskuteční.

✅ Ať už řešíme úlohy v mikrotýmu nebo je potřeba pohnout s celou firmou.

Případná školení doporučuji pouze integrovat do projektu, kde je to pravé kouzlo v práci na úrovni celé skupiny, ne jednotlivců. Ta teprve hory přenáší.

Není to o dávání rad zvenčí, ale kromě vyřešení konkrétního zadání jde o odhalení vnitřních potenciálů, které skupina sama identifikuje. Protože díky tomu si za nimi také stojí. Tam se rodí závazek a odpovědnost. Lidé nachází motivaci k realizaci věcí, protože k nim dospěli společně a mají pro ně skutečný význam.

Živý plán konkrétních kroků a strategie - to jsme někde uprostřed projektu.

🎯 Na konci naší spolupráce je proměněná firma nebo tým s daleko vyšší schopností samostatné adaptace v budoucnu.

🏭REFERENCE, o které se opíráme

👉 Nemak Slovakia s.r.o., VIII - XII 2018

👉 Draxton Brno s.r.o. (skupina GIS Mexico), od III 2022