Podporujeme naše klienty při implementaci procesní excelence.

DETYCON Solutions je spolehlivým partnerem, poskytuje udržitelná robustní řešení, předává know-how a dodává produkty nejvyšší kvality.

Kontakty

DETYCON Solutions s.r.o.

Mozartova 656/23
460 01 Liberec 1 - Staré Město

+420 739 956 716
grzincic@detycon.com

IČO: 07177747
DIČ: CZ07177747
(Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41762.)

Aktuality

S James Durrans zvolíte vhodný nátěr, ať už odléváte Cu-slitiny, litinu nebo ocel na odlitky. Naše know-how urychlí provozní testy.

JD coating

 

Zisk slévárny se generuje na cídírně - kvalita forem a jader podpořená našimi nátěry.

James Durrans vyvíjí a vyrábí ochranné nátěry na slévárenské formy a jádra za účelem dosažení kvalitních povrchů odlitků z oceli, litiny, Al- a Cu-slitin.

 

Slévárenské nebo žáruvzdorné nátěry (šlichty) jsou směsí jemně mletých částic žáruvzdorných minerálů a / nebo uhlíkových přísad a různých aditiv v suspenzi s kapalným nosičem a vykazují níže uvedené vlastnosti: 

  • Vylepšené rozhraní soustavy odlitek - forma 
  • Zlepšení metalurgických vlastností
  • Zvyšování teplotní stability formovacího materiálu
  • Zamezení reakcím mezi taveninou a formovacím materiálem (připečeniny, penetrace, žilkování, eroze atd.)
  • Zlepšení kvality povrchu odlitků 

Stručně řečeno, nátěry forem a jader generují prodejné odlitky bez nebo jen s malou nadprací na apretovně.

Nosné kapaliny jsou zpravidla čistá pitná voda nebo organická rozpouštědla (např. isopropylalkohol „IPA“). Hotové výrobky jsou již dodávány jako stabilizovaná suspenze a vyžadují pouze přidání vody nebo alkoholu, čímž se zředí do aplikačního stavu. Práškové nátěry si míchá sám zákazník a míchání do značné míry závisí na použitém zařízení, intervalech míchání pro různé fáze procesu míchání a nakonec také na provozovateli. Tyto ovlivňující faktory v konečném důsledku znamenají, že většina sléváren chce, aby dodávka byla co nejblíže stavu použití. Kromě toho nejsou všechny vlastnosti různých přísad dostupné v práškové formě, což v konečném důsledku omezuje využití.

Složení nátěru

Kromě nosných kapalin lze hlavní složky formových povlaků shrnout takto:

  • Žáruvzdorná plniva (inertní s ohledem na přeměny a transformace při vysoké tepelné zátěži)
  • Tvorba povlaku (mimo jiné zajišťují odolnost proti otěru při pokojové teplotě)
  • Keramická pojiva (podporují suspenzi a zajišťují otěruvzdornost během lití)
  • Další přísady (barviva, pěnění, konzervace, schopnost pronikání atd.)

Žáruvzdorná plniva

Minerály jsou anorganické sloučeniny, které vznikají v závislosti na okolní teplotě a tlaku. Některé žáruvzdorné minerály mohou být těženy přímo ze zemské kůry (např. zirkon), jiné však vyžadují další zpracování, obvykle kalcinaci (např. tabulární hlína). Minerály jsou seřazeny podle jejich chemického složení a atomové koordinace. Krystalická struktura minerálů je určena z jejich pravidelné struktury atomů a také určuje základní fyzikální a chemické vlastnosti, které jsou však anizotropní, tj. závislé na směru.

Žárupevný materiál Charakteristický znak
vrstvené silikáty Minerály, které aktivně brání tvorbě jemných povrchových vad
olivín Nejlepší volba pro jednoduché typy odlitků
mulit Dobrá žárupevnost a rozsah použití
oxid hlinitý Dobrá žárupevnost, nejlepší aplikace máčením
oxid hořčíku Vysoká žárupevnost a inertní vůči alkalickým taveninám a formovacím materiálům (např. Cr, Mn)
zirkon Vynikající žárupevnost a rozsah použití
uhlík Vysoký separační účinek

JD coating 2