Podporujeme naše klienty při implementaci procesní excelence.

DETYCON Solutions je spolehlivým partnerem, poskytuje udržitelná robustní řešení, předává know-how a dodává produkty nejvyšší kvality.

Kontakty

DETYCON Solutions s.r.o.

Mozartova 656/23
460 01 Liberec 1 - Staré Město

+420 739 956 716
grzincic@detycon.com

IČO: 07177747
DIČ: CZ07177747
(Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41762.)

Aktuality

Zákazníkům poskytujeme poradenství v oblasti zajištění mechanických vlastností odlitků ze slitiny typu Al-Si, vytvrditelných mědí, nebo hořčíkem, případně obou prvků přítomných ve slitině. Článek ke stažení.

Odlitek si nese z podmínek tuhnutí a na základě chemického složení určité mechanické vlastnosti, ale skutečné maximum nebo kombinace vlastností lze získat až tepelným zpracováním.

Heat Treatment Regime

Tepelné zpracování Al-slitin se nazývá vytvrzování. Zásadní pro technologii vytvrzování je homogenita teploty v celém objemu pece a rychlost zachlazení do vodní lázně (např. do 5 sekund). V tom je SECO/WARWICK špička v oboru a proto je doporučujeme. Každá slitina, zařízení tepelného zpracování ba i typ odlitku (tento komplex) má svoji originální křivku vytvrzování. Tzn. jde o hrubý omyl se domnívat, že když se navolí na peci údaj z nějaké "normy", tak se docílí za každých okolností na odlitku v místě označeném zákazníkem určité pevnosti a tažnost, nebo by šlo tvrdit, že je odlitek např. zpracovaný T6.

V rámci poradenství nabízíme:

- audit produktu, přičemž se hodnotí struktura materiálu (v případě nutnosti substruktura), mikrotvrdost a fraktograficky lomová plocha po vykonané tahové zkoušce - oceníte obzvláště pokud praktikujete přirozené stárnutí, nebo chcete posoudit odlitky mezi sebou (zpracované za různých režimů nebo na různých linkách, ze slitin od různých dodavatelů)

- audit procesu, přičemž audit začíná ve skladu hutního materiálu a obsahuje procesy tavení, odlévání, tuhnutí, tepelného zpracování, laboratorního hodnocení vlastností odlitků

- nabídku na nové zařízení tepelného zpracování (od společnosti SECO/WARWICK S.A.)

- nabídku na technickou úpravu stávajícího zařízení

- technologickou optimalizaci na splnění zadání (v zadání očekáváme hodnoty základních mechanických vlastností Rm, Rp0,2, A5 a požadované statistické hodnocení)

V rámci optimalizace můžete od nás očekávat:

- změření vytvrzovací křivky sériové výroby

- doporučení pro metalurgii

- doporučení podmínek tuhnutí odlitku

- doporučení režimu tepelného zpracování (výdrž a teplota rozpouštěcího žíhání, čas do prudkého zachlazení (my v žádném případě hliníkové odlitky nekalíme!), teplota zachlazovací lázně, výdrž a teplota umělého stárnutí)

- technologická doporučení tepelného zpracování (velikost koše a jeho umístění v peci, umístění odlitků v koši, kvalita vody, proudění vody, chlazení vody, kalibrace termočlánků, proudění vzduchu v peci)

- předpis pro hodnocení mechanických vlastností materiálu odlitku

SECO/WARWICK je specialista s nabídkou pecí pro hořčíkové slitiny - v průmyslových podmínkách je tepelné zpracování slitin hořčíku spojeno s rizikem výbuchu. Společnost SECO/WARWICK proto vyvinula systém tepelného zpracování slitin hořčíku využívající oxid uhličitý ke snížení hladiny kyslíku a argon jako neutrální, bezpečný a účinně hasicí prostředek.